Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Annulering van reserveringen dienen schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst vernemen wij graag schriftelijk het gegarandeerde aantal gasten dat u verwacht. Dit definitieve aantal is bindend voor de factuur.

Al onze tarieven zijn inclusief BTW gebaseerd op huidig prijspeil en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Op al onze definitieve reserveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Leerhotel Het Klooster van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden

Graag willen wij uw aandacht vestigen op de annuleringsvoorwaarden die Leerhotel het Klooster hanteert. Deze annuleringsvoorwaarden zijn afgeleid van de Uniforme Voorwaarden Horeca 2017. De UVH beschrijft de rechten en plichten van gast en gastheer.

Bij annulering hanteren wij de onderstaande tarieven en percentages:

1. Wanneer een zaalreservering of een banqueting reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor een annulering van die reservering het navolgende:

a.  Bij annulering tussen 3 en 6 maanden voor de ingangsdatum bent u gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.

b.  Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum bent u gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.

c.  Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum bent u gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.

d.  Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum bent u gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.

e.  Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum bent u gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.

f.   Bij annulering bij minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum bent u gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen

2. Wanneer een hotel (groeps)reservering is gemaakt, geldt het volgende:

a.  Bij annulering tussen 3 en 2 maanden voor de ingangsdatum bent u gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.

b.  Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum bent u gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.

c.  Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum bent u gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.

d.  Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum bent u gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.

e.  Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum bent u gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

3. Wanneer een groepsreservering voor het restaurant is gemaakt geldt voor een annulering van die reservering het navolgende:

3.1. Indien een menu is overeengekomen:

a.  Bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

b.  Bij annulering 14 dagen doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

c.  Bij annulering 7 dagen tot 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

d.  Bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

3.2. Indien geen menu is overeengekomen:

e.  Bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn.

f.   Bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

Algemene voorwaarden

a. Onder reserveringswaarde verstaan wij: De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief toeristenbelasting en BTW ter zake een met een gast gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

b.  Optionele reserveringen: Indien wij, Leerhotel Het Klooster, een definitieve reserveringsaanvraag krijgen zijn wij gerechtigd deze definitieve reservering aan te nemen in plaats van uw optionele reservering. Uiteraard zullen wij hier eerst contact met u over nemen, zodat u binnen 24 uur uw optionele reservering eventueel nog kunt omzetten in een definitieve reservering. Overigens is het annuleren van een optionele reservering kosteloos.

chevron-down