MBO Amersfoort

MBO Amersfoort is een onderwijsinstelling die vanuit een moderne visie op Onderwijs in Bedrijf, studenten voorbereidt op een succesvolle start in de beroepspraktijk. In professionele onderwijsbedrijven, die we zelf opzetten, leren studenten naast de theorie ook praktijkrelevante vaardigheden. Daarmee ontwikkelen zij vakmanschap en vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat is het doel van MBO Amersfoort. Bij MBO Amersfoort werken 560 professionals en volgen 7.500 studenten een van de 150 opleidingen.

Reserveer een tafel
In 2 stappen bent u klaar