Stukje geschiedenis: Kerkzaal

Amersfoort Leerhotel Het Klooster Restaurant Novice
Stukje geschiedenis: Kerkzaal
29 juni 2022

Aan de noordkant van de kloosterkerk bevindt zich de kerktoren met klok en galmgaten. De kerk is toegankelijk via de toreningang.
Het plan van de kloosterkerk is driebeukig (een schip met twee zijbeuken); met een nauwelijks uitspringend transept (dwarsschip); uitkomend op viering, deze loopt over in een koorgedeelte met een halfronde abscis; onder koor en abscis bevind zich de crypte; boven de viering bevindt zich een lantaarntoren die zorgt voor lichtinval op de viering en koor.
De kerk heeft een vlak houtplafond, een stel die kenmerkend is voor de vroegste basiliekkerken. Boven de westelijke ingang van de kloosterkerk bevindt zich een baldakijn. In de muren van de kerk bevinden zich op meerdere plaatsen tegels met de afbeelding van het symbool van Orde de Kruisheren (Orde Sanctae Crusis).

chevron-down