Als je de crypte in Leerhotel Het Klooster hebt bezocht, zal het je niet zijn ontgaan dat er prachtige priester gewaden hangen. De crypte bevindt zich onder het altaar van de kerkzaal van Leerhotel Het Klooster. Een crypte is een ruimte onder een kerkgebouw, meestal bedoeld als begraafplaats of om relikwieën van martelaren en andere heiligen tentoon te stellen. 

In de crypte zijn diverse priester gewaden te vinden die tijdens de mis gedragen worden. De kleuren van deze liturgische kledij verwijzen niet enkel naar het kerkelijk jaar, maar hebben ook een symbolische betekenis. Wij vertellen u graag meer over de betekenis van deze verschillende gewaden. 

In de Katholieke Kerk zijn er verschillende kleuren die gebruikt worden tijdens de liturgie. De meest voorkomende kleuren zijn groen, rood, wit, paars, zwart en roze. Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken. Liturgie staat dus eigenlijk voor het uitvoeren van de volksdienst.  

Geschiedenis van de liturgische kleuren 

Paus Johannes Paulus II keurde in 2000 de Algemene instructie voor de Romeinse Missaal goed, waarin wordt uitgelegd dat de verschillende kleuren zowel de eigenheid van de geloofsgeheimen als het gevoel van het voortschrijdende christelijke leven in het kerkelijk jaar uitdrukken. 

Volgens de achttiende-eeuwse paus Benedictus XIV was wit tot aan de vierde eeuw de enige liturgische kleur. Later volgden andere kleuren, maar was het gebruik ervan niet overal gelijk: in Germaanse gebieden gold rood bijvoorbeeld als feestkleur in plaats van wit. In 1570 bepaalde paus Pius V wanneer welke kleuren gebruikt moeten worden. Zijn besluit geldt tot op de dag van vandaag in grote lijnen nog steeds. 

De verschillende gewaden zijn te bewonderen in de crypte van de kerkzaal. Dus bent u in het klooster, kunt u zeker even een kijkje nemen naar deze prachtige gewaden! 

Benieuwd naar de verschillende gewaden? Wij zullen u informeren over de kleuren en hun betekenissen in volgende blogs over de kleuren van de priestergewaden.

Mozes met de twee stenen tafelen waarop de tien geboden geschreven staan. Hij kreeg deze van Gos, op de berg Sinaï, Exodus 19:1-25. Houtenbeeld afkomstig van de preekstoel in de St. Nicolaaskerk te Baarn. Deze preekstoel werd eind jaren zestig afgebroken. De Amersfoortse Kruisheren ontfermden zich over zes beschadigde beelden en brachten deze over naar hun klooster.

De profeet Elia
Hout, ongesigneerd, laatste kwart 19de eeuw

Petrus was een der belangrijkste apostelen, die getuigden van christus’ leven, leer, dood en verrijzenis. De sleutel verwijst naar de ‘sleutelmacht’ die hem door Jezus gegeven zou zijn. Houten beeld afkomstig van de preekstoel in de St. Nicolaaskerk te Baarn. Deze preekstoel werd eind jaren zestig afgebroken. De Amersfoortse Kruisheren ontfermden zich over zes beschadigden beelden en brachten deze over naar hun klooster.

Deze haan heeft 65 jaar lang op 52 meter hoogte dienstgedaan als torenhaan op onze kerktoren. Hij is in 2021 vervangen door een nieuwe torenhaan. De prachtige sokkel is gemaakt door de studenten van werkplaats MBO TRACK van MBO Amersfoort Entree-opleidingen. De haan is traditioneel een attribuut van de apostel Petrus als verwijzing naar dienst verloochening van Jezus en zijn berouw daarover.

De oude haan heeft nu een plekje gekregen in onze Kerkgang.

chevron-down